Akademik Kadro

 

AKADEMİK KADRO

1.

 

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Prof. Dr.

Bilal GÖKKIR

0 (374) 253 4005 - 6000 / 6054

bilal.gokkiribu.edu.tr

2.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Prof. Dr.

Cahid KARA

0 (374) 253 4005 - 6033

cahidkaraibu.edu.tr

3.

 

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Prof. Dr.

Halife KESKİN 

0 (374) 253 4005 - 6014

halifekeskinibu.edu.tr

4.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Prof. Dr.

Hüseyin İbrahim YEĞİN

0 (374) 253 4005 - 6016

huseyinyeginibu.edu.tr

5.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Prof. Dr.

Muammer İSKENDEROĞLU

0 (374) 253 4005 - 6055

muammer.iskenderogluibu.edu.tr

6.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Prof. Dr.

Ömer BAŞKAN

0 (374) 253 4005 - 6038

omerbaskanibu.edu.tr

7.       

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Prof. Dr.

Süleyman KAYA 

0 (374) 253 4005 - 6010

suleymankayaibu.edu.tr

8.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Prof. Dr.

Şaban KARASAKAL 

0 (374) 253 4005 - 6035

sabankarasakalibu.edu.tr

9.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Ahmet UĞURLU

0 (374) 253 4005 - 6044

ahmetugurluibu.edu.tr

10.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Ayşegül YILMAZ

0 (374) 253 4005 - 6053

aysegulyilmazibu.edu.tr

11.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Cemalettin ŞEN

0 (374) 253 4005 - 6080

cemalettinsenibu.edu.tr

12.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Elif Nur ERKAN BALCI

0 (374) 253 4005 - 6064

elifnurerkanbalciibu.edu.tr

13.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Fatih KAYA

0 (374) 253 4005 - 6030

fatihkayaibu.edu.tr

14.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Ferdi KİREMİTÇİ

0 (374) 253 4005 - 6041

ferdikiremitciibu.edu.tr

15.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Hikmet YAĞLI MAVİL

0 (374) 253 4005 - 6036

hmavilibu.edu.tr

16.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Hüseyin YAKAR

0 (374) 253 4005 - 6081

huseyin.yakaribu.edu.tr

17.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Kılıç Aslan MAVİL 

0 (374) 253 4005 - 6037

kmavilibu.edu.tr

18.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Mehmet Faruk ÇİFÇİ

0 (374) 253 4005 - 6017

mehmetfarukcifciibu.edu.tr

19.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Mehmet Fatih DEMİRCİ

0 (374) 253 4005 - 6012

fatihdemirciibu.edu.tr

20.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Murat KOBYA

0 (374) 253 4005 - 6020

muratkobyaibu.edu.tr

21.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Murat TARHAN

0 (374) 253 4005 - 6019

murattarhanibu.edu.tr

22.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Mustafa YİĞİTOĞLU

0 (374) 253 4005 - 6034

mustafayigitogluibu.edu.tr

23.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Necmi SARI

0 (374) 253 4005 - 6031

necmisariibu.edu.tr

24.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Said Nuri AKGÜNDÜZ

0 (374) 253 4005 - 6018

saidnuriakgunduzibu.edu.tr

25.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Seyyid SANCAK

0 (374) 253 4005 - 6011

seyyidsancakibu.edu.tr

26.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Zeynel Abidin AYDIN

0 (374) 253 4005 - 6043

zeynelaydinibu.edu.tr

27.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Abdullah ÇELİK

0 (374) 253 4005 - 6057

abdullahcelikibu.edu.tr

28.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Bedriye REİS

0 (374) 253 4005 - 6063

bedriyereisibu.edu.tr

29.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Bilal ATİK

0 (374) 253 4005 - 6060

bilalatikibu.edu.tr

30.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Burcu DİLEK

0 (374) 253 4005 - 6027

burcu.dilekibu.edu.tr

31.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Davut ORHAN

0 (374) 253 4005 - 6023

orhandavutibu.edu.tr

32.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Macit DEMİRER

0 (374) 253 4005 - 6056

macitdemireribu.edu.tr

33.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet TABAKOĞLU

0 (374) 253 4005 - 6045

mehmettabakogluibu.edu.tr

34.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Mürsel ÖZALP

0 (374) 253 4005 - 6076

murselozalpibu.edu.tr

35.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Nusret DEDE

0 (374) 253 4005 - 6002 / 6009

nusretdedeibu.edu.tr

36.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Sedat SAĞDIÇ

0 (374) 253 4005 - 6022

sedatsagdicibu.edu.tr

37.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Sema KARAGÖZ

0 (374) 253 4005 - 6074

semakaragozibu.edu.tr

38.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Şeyma ALTAY

0 (374) 253 4005 - 6089

seyma.altayibu.edu.tr

39.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Öğr. Gör. Dr.

Sinan ÖZDEMİR

0 (374) 253 4005 - 6042

sinanozdemiribu.edu.tr

 40.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Öğr. Gör.

Ahmet Arif AKBABA

0 (374) 253 4005 - 6061

ahmetarifakbabaibu.edu.tr

41.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Öğr. Gör.

Osman YILDIZ

0 (374) 253 4005 - 6040

osmanyildizibu.edu.tr

42.
 
 

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör. Dr.

Ömer ARAS

0 (374) 253 4005 - 6079

omerarasibu.edu.tr

43.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör. Dr.

Sıla İSKEÇELİ

0 (374) 253 4005 - 6082

silaiskeceliibu.edu.tr

44.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Abdullah ÇAN

0 (374) 253 4005 - 6024

abdullahcanibu.edu.tr

45.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Alirıza FARIMAZ

0 (374) 253 4005 - 6028

aliriza.farimazibu.edu.tr

46.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Elif SÖNMEZ - 6095

0 (374) 253 4005 - 

elifsonmezibu.edu.tr

47.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Faruk KORKMAZ

0 (374) 253 4005 - 6029

farukkorkmazibu.edu.tr

48.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Fatma UZTEMUR

0 (374) 253 4005 - 6062

fatma.uztemuribu.edu.tr

49.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Fatıma Betül KADAĞ

0 (374) 253 4005 - 6026

fatimabetulkadagibu.edu.tr

50.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Mahmut YIĞCI

0 (374) 253 4005 - 6024

ali.buyuksoyluibu.edu.tr

51.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Muhammed Ali BÜYÜKSOYLU

0 (374) 253 4005 - 6075

ali.buyuksoyluibu.edu.tr

52.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Nesime Beyza KEMİKLİ - 6070

0 (374) 253 4005 - 

nesimebeyzakemikliibu.edu.tr

53.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Osman Said EVDÜZEN

0 (374) 253 4005 - 6072

osmansaidevduzenibu.edu.tr

54.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Rabia SALUR

0 (374) 253 4005 -  6089

rabia.saluribu.edu.tr

55.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Şerife Nur ÇELİK

0 (374) 253 4005 - 6090

nurcelikibu.edu.tr

56.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Yasin GÖKGÖZ

0 (374) 253 4005 - 6078

yasingokgozibu.edu.tr

57.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Yusuf MEMÜK 6042

0 (374) 253 4005 - 

yusufmemukibu.edu.tr

58.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Zeynep AKITÜRK (Ücretsiz İzinli)

0 (374) 253 4005 - 

zeyneparigibu.edu.tr

59.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Zeynep Büşra ÖZDEMİR

0 (374) 253 4005 - 6062

zeynepbusraozdemiribu.edu.tr

60.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Zeynep Cevahir AYDIN

0 (374) 253 4005 - 6089

zeynepcevahir.aydinibu.edu.tr

 

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Gölköy Yerleşkesi 14030 Merkez / BOLU
  • Tel: +90 374 253 4005 Fax: +90 374 253 4006
  • E-Posta: ilahiyatibu.edu.tr
Top