Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Felsefe, sosyoloji, mantık, psikoloji ve eğitim gibi beşeri bilimler ışığında din olgusunu araştıran Felsefe ve Din Bilimleri bölümü, din ve inançların günümüze kadar geçirdikleri evreleri, insan-din ve kültür ilişkisini, dinin bireysel ve toplumsal hayattaki yerini ve fonksiyonlarını, felsefi düşüncenin gelişimini, İslam ve Batı düşüncesi arasındaki etkileşimi, doğru düşünmenin yöntem ve kurallarını, din eğitiminin tarihini ve günümüz eğitim sistemindeki yerini ele alır.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde, "Din Bilimleri" ile "İslam Felsefesi" olmak üzere toplam iki (2) ana bilim dalı yer almaktadır. Din Bilimleri Ana Bilim Dalında, "Din Eğitimi", "Din Felsefesi", "Din Psikolojisi", "Din Sosyolojisi" ve "Dinler Tarihi" olmak üzere toplam beş (5) bilim dalı; İslam Felsefesi Ana Bilim Dalında ise, "İslam Ahlakı", "İslam Felsefesi" ve "Mantık" olmak üzere üç (3) bilim dalı bulunmaktadır.

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Gölköy Yerleşkesi 14030 Merkez / BOLU
  • Tel: +90 374 253 4005 Fax: +90 374 253 4006
  • E-Posta: ilahiyatibu.edu.tr
Top