Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Felsefe, sosyoloji, mantık, psikoloji ve eğitim gibi beşeri bilimler ışığında din olgusunu araştıran Felsefe ve Din Bilimleri bölümü din ve inançların günümüze kadar geçirdikleri evreleri, insan-din ve kültür ilişkisini, dinin bireysel ve toplumsal hayattaki yerini ve fonksiyonlarını, felsefi düşüncenin gelişimini, İslâm ve Batı düşüncesi arasındaki etkileşimi, doğru düşünmenin yöntem ve kurallarını, din eğitiminin tarihini ve günümüz eğitim sistemindeki yerini ele alır.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde iki anabilim dalı yer almaktadır. İslam Felsefesi Anabilim Dalında "İslâm Felsefesi, İslam Ahlakı ve Mantık" bilim dalları; Din Bilimleri Anabilim Dalında ise "Din Eğitimi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi ve Dinler Tarihi" bilim dalları bulunmaktadır.

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Gölköy Yerleşkesi 14030 Merkez / BOLU
  • Tel: +90 374 253 4005 Fax: +90 374 253 4006
  • E-Posta: ilahiyatibu.edu.tr
Top