İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Bu bölümde, İslam dininin doğuşundan günümüze kadar geçirdiği tarihi süreç gözden geçirilmekte ve İslam tarihi boyunca meydana gelen belli başlı siyasî, sosyal, kültürel, edebî ve sanatsal olaylar incelenmektedir. İslam öncesi Arap toplumu, İslam’ın doğuşu, dört halife dönemi ve diğer Müslüman devletler ele alınmaktadır. Müslümanlar tarafından oluşturulan kurumlar ile bilim ve kültür geleneği de bu bölüm içinde araştırılmaktadır.

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, "İslam Tarihi" ile "Türk-İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları" olmak üzere toplam iki (2) ana bilim dalını bünyesinde barındırmaktadır. İslam Tarihi Ana Bilim Dalı altında, "İslam Kurumları Tarihi" ile "İslam Tarihi" olmak üzere iki (2) bilim dalı; Türk-İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Ana Bilim Dalı altında ise, "İslam Sanatları", "Türk Din Musikisi" ve "Türk-İslam Edebiyatı" olmak üzere üç (3) bilim dalı yer almaktadır.

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Gölköy Yerleşkesi 14030 Merkez / BOLU
  • Tel: +90 374 253 4005 Fax: +90 374 253 4006
  • E-Posta: ilahiyatibu.edu.tr
Top