Temel İslam Bilimleri Bölümü

Bu bölümde yer alan anabilim dalları, inanç, ibadet, hukuk ve ahlak esaslarına dair on dört asırlık İslâm ilim ve kültür mirasını İslâm’ın ana kaynaklarına dayanarak akademik bir anlayışla ele alır. Modern çağın bilgi ve teknolojik gelişmelerinden de yararlanarak güncel dini sorunlara çözümler üretmeye ve İslâm kültürü ile modern insan arasında ilmî köprüler kurmaya çalışır.

Temel İslâm Bilimleri Bölümü; Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi, Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Belagatı anabilim dallarından oluşmaktadır.

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Gölköy Yerleşkesi 14030 Merkez / BOLU
  • Tel: +90 374 253 4005 Fax: +90 374 253 4006
  • E-Posta: ilahiyatibu.edu.tr
Top