Temel İslam Bilimleri Bölümü

Bu bölümde yer alan ana bilim dalları inanç, ibadet, hukuk ve ahlak esaslarına dair on dört asırlık İslam ilim ve kültür mirasını ana kaynaklarına dayanarak akademik bir anlayışla ele alır. Modern çağın bilgi ve teknolojik gelişmelerinden de yararlanarak güncel dini sorunlara çözümler üretmeye ve İslam kültürü ile modern insan arasında ilmî köprüler kurmaya çalışır.

Temel İslam Bilimleri Bölümü "Arap Dili ve Belagatı", "Hadis", "İslam Hukuku", "Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi", "Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi", "Tasavvuf" ve "Tefsir" olmak üzere toplam yedi (7) ana bilim dalından meydana gelmektedir.

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Gölköy Yerleşkesi 14030 Merkez / BOLU
  • Tel: +90 374 253 4005 Fax: +90 374 253 4006
  • E-Posta: ilahiyatibu.edu.tr
Top