İKİNCİ ÖĞRETİM 1. VE 2. SINIFLARIN DERS ŞUBELERİ

18 Şubat 2020

2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi İkinci Öğretim 1. ve 2. Sınıfların -Kur'an Okuma ve Tecvid Dersi Dışındaki- Ders Şubeleri

2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi ikinci öğretim 1. ve 2. sınıfların, Kur'an Okuma ve Tecvid dersi dışındaki derslerin şubeye göre öğrenci dağılım listelerine aşağıdaki dosyalardan ulaşılabilir:

İkinci Öğretim 1. Sınıf

İkinci Öğretim 2. Sınıf

Top