ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

02 Mart 2020

Öğretmenlik Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  • Öğretmenlik uygulaması, bahar döneminin ikinci haftası başlayacak olup öğrencilerimiz ilk hafta danışman hocalarının koordinasyonunda uygulama okullarına gidecek ve uygulama günlerini okuldaki danışman öğretmenle birlikte planlayacaklardır.
  • Öğretmenlik uygulamasında devam durumu uygulama öğretmeni tarafından sisteme işlenecek olup öğrencilerimizin haftada 6 saat fiilen uygulamaya katılması zorunludur. 12 hafta devem edecek uygulama süresince öğrencilerin devamsızlık hakkı bulunmamaktadır. Yasal mazereti dolayısıyla uygulamaya katılamayan ve durumlarını belgeleyen öğrenciler için telafi yapılacaktır.
  • Ders devam çizelgesi çıktı alınıp her hafta için çoğaltılacak, ders planı formatı ve ders gözlem formu ise çalışma planındaki takvime göre bilgisayarda haftalık olarak doldurulacaktır.
  • Danışman gözlem formu, derste hangi kriterlere göre değerlendirilecekleri konusunda öğrencilerimizi bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu belgeyle ilgili öğrencilerimizin yapacağı herhangi bir işlem yoktur.
  • Öğrencilerimizin uygulama süresince çalışma planına uygun olarak hazırladıkları gözlem formu ya da ders planlarını, ayrıca doldurup ders öğretmenine imzalattıkları ders devam çizelgesini uygulama öğretim elemanına haftalık görüşme saatlerinde teslim etmeleri gerekmektedir.
  • Öğrencilerimizin en az dört defa fiilen ders anlatmaları gereklidir.

Not: Ayrıntılar için “Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge”ye bakabilirsiniz. Gerekli evrak için aşağıdaki dosyalar kullanılabilir:

Çalışma Planı

Öğrenci Gözlem Formu

Ders Planı Formatı

Ders Devam Çizelgesi

Danışman Ders Gözlem Formu

Top