BAŞKA ÜNİVERSİTEDEN DERS ALMA

02 Temmuz 2020

FAKÜLTEMİZ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞKA ÜNİVERSİTEDEN DERS ALMASI

Başka bir üniversitede yaz öğretiminden ders alan öğrencinin aldığı dersin; Üniversitede geçerli sayılabilmesi için, programın ve alınan dersin içeriğinin eşdeğer olması ve teorik, pratik ders saatlerinin ve kredisinin eşit veya fazla olması gerekir. Diğer üniversiteden alınan içeriği eşdeğer dersin kredisi daha fazla olsa dahi, Üniversitenin öğretim planında o ders için kabul edilen kredi esas alınır.

Dersin alınacağı üniversitenin ilgili programının merkezi yerleştirme (YGS / LYS) taban puanı, öğrencinin kayıtlı olduğu programın taban puanına eşit ya da yüksek olmalıdır. Öğrenci farklı bir fakülteden (farklı puan türlerinden) ders alacak ise başvuru dilekçesine ÖSYM sınav sonuç belgesini (tüm puan türlerinin yer aldığı belge) ekleyeceklerdir.

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 17 Temmuz 2020

*Bu tarihten sonra yapılan başvurular veya diğer talepler dikkate alınmayacaktır.

 

GEREKLİ FORMLAR

  1. Yaz Öğretimi Uygunluk Formu
  2. Ders İçerikleri (Onaylı)

*Öğrenci dilekçesinde 6 derse kadar ders teklif edebilecek (istediği derslerin açılmaması halinde tekrar onay alınmaması için) ve onayını alacaktır. Bu 6 dersten sadece 4 tanesine kayıtlanabilecektir.

*Öğrenci hazırlanan dilekçe örneği (fakülte sayfamızdan ulaşılabilir) ile başvuru yapacak ve ders onayı için dilekçesine, yaz öğretiminde ders almak isteğini üniversitenin ilgili bölümünün ders içeriklerini (onaylı) ekleyecektir. Onaysız, olan ders içerikleri kabul edilmeyecektir.

*Onaylar verildikten sonra yaz öğretimi kayıtları öğrencinin sorumluluğundadır. Onay yazılarını üniversitelere gönderilmeyecek olup; kayıt esnasında onay belgesini isteyen üniversiteler için öğrencinin onayını alıp gitmesi kayıt sırasında kolaylık sağlayacaktır. Onay alınan derslerin dışında alınan dersler kabul edilmeyecek olup; intibakları yapılmayacaktır. Postada yaşanan gecikme veya diğer sorunlarla ilgili talepler dikkate alınmayacaktır.

Top