-->

İLK YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI YAPILDI

10 Temmuz 2020

Fakültemiz Bünyesinde İlk Yüksek Lisans Tez Savunması Yapıldı

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri ana bilim dalı Din Eğitimi bilim dalında Dr. Öğr. Üyesi Seyyid Sancak hocamızın danışmanlığında yüksek lisans öğrencisi Uğur Günerhan'ın hazırladığı İslam Eğitim Tarihinde Bir Metod Olarak Rıhle isimli yüksek lisans tezinin savunması yapıldı. Danışmanının yanı sıra diğer jüri üyeleri Doç. Dr. Hüseyin İbrahim Yeğin ve Dr. Öğr. Üyesi Kamil Coştu (Bartın Üniversitesi) önünde tezini başarıyla savunan Günerhan, Felsefe ve Din Bilimleri ana bilim dalı yüksek lisans programının ilk mezunu oldu.

Bu vesileyle Seyyid Sancak hocamızı ve öğrencisi Uğur Günerhan’ı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Top