YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI YAPILDI
-->

YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI YAPILDI

01 Ağustos 2021

Fakültemizde bir yüksek lisans tezi savunması daha yapıldı. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim dalı öğrencisi Bayram Ağaya, Dr. Öğr. Üyesi Zeynel Abidin Aydın danışmanlığında hazırladığı Ömer Nasuhi Bilmen ve Ömer Rıza Doğrul'un Tefsirlerinde Hz. Meryem ile Hz. İsa'ya İlişkin Ayetlerin Yorumu başlıklı yüksek lisans tezini başarıyla savunarak mezun oldu. Öğrencimizi ve hocalarını tebrik ederiz.

 

Top