-->

OSMANLI COĞRAFYASINDA ŞİFÂ_İ ŞERÎF KÜLTÜRÜ VE ŞİFÂ'NIN TÜRKÇE ŞERHLERİ ADLI SUNUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

15 Haziran 2022

Fakültemiz İslam Tarihi ve Sanatları bölümü Türk-İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları ana bilim dalı öğretim elemanlarından Arş. Gör. Zeynep Cevahir Aydın, 15 Haziran 2022 Çarşamba günü saat: 14:00'da Fakültemiz binasının 3. kat Toplantı Salonu'nda “Osmanlı Coğrafyasında Şifâ-i Şerîf Kültürü ve Şifâ’nın Türkçe Şerhleri” adlı bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıya, Dekanımız Prof. Dr. Bilal Gökkır ve bölüm başkanlarımız başta olmak üzere çok sayıda öğretim üyesi, öğretim elemanı ve lisansüstü öğrenciler katılmışlardır. Sunum kapsamında Kādî İyâz tarafından telif edilen eş-Şifâʾ bi-taʿrîfi ḥuḳūḳi’l-Muṣṭafâ adlı eserin kaleme alınış sebepleri ile genel olarak içeriği hakkında bilgi verilmiş, eserin İslâm dünyası ve Osmanlı coğrafyasında arzettiği önem üzerinde durulmuştur. Ayrıca eserin Osmanlı döneminde yapılan Türkçe şerhleri tanıtılmış, bu şerhler arasında müstesna bir yere sahip olan Hanîf İbrâhim Efendi’nin Hulâsatü’l-vefâ fî şerhi’ş-Şifâ adlı eserinin dil özellikleri anlatılmıştır. Moderatörlüğünü İslam Tarihi ana bilim dalından Arş. Gör. Ömer Aras'ın gerçekleştirdiği toplantı, sunum sonrasında sorular, yorum ve katkılarla sona ermiştir.

Top