AKİMER Lisans Akademik Destek Programı 2. Dönem Başvuruları Başlıyor

AKİMER Lisans Akademik Destek Programı 2. Dönem Başvuruları Başlıyor

14 Eylül 2022

Merkezimiz 2021 yılında BAİBÜ İlahiyat Fakültesi ile koordineli bir şekilde, fakülte öğrencileri için başlattığı lisans akademik destek programına bu yıl da öğrenci kabul edecektir. Programın amacı öğrencilerin lisans derslerine destek sağlayacak ve öğrencileri lisansüstü çalışmalara hazırlayacak seminerler gerçekleştirmektir. Akademik Destek Programı ilahiyat eğitimi için tamamlayıcı ve destekleyici bir işlev hedeflemektedir.

Programa başvuru şartı:

Programa sadece BAİBÜ İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden 1 ve 2. sınıflardan öğrenciler başvurabilir.

Programın içeriği:

  • Programda 3 yıl boyunca Klasik Arapça, belagat, mantık, hadis, fıkıh, tefsir ve kelam gibi muhtelif İslami ilimler alanında klasik metin okumaları yapılacak, son yıl yüksek lisansa hazırlığa yönelik ihtisas seminerleri düzenlenecektir.
  • Program 3+1 yıl sürecek olup seminerleri düzenli takip eden öğrencilere programı tamamlaması hâlinde merkezimiz tarafından katılım belgesi verilecektir.
  • Her seminer 45 dakikalık 2 oturum şeklinde (toplam 90 dk), AKİMER’in belirlediği bir derslikte yüz yüze yapılacaktır.
  • Seminerler sınav haftaları haricinde lisans derslerinin devam ettiği tüm haftalarda devam edecektir.
  • Programa kabul edilen öğrenci -mazeret bildirmek kaydıyla- her bir seminerden bir dönemde en fazla 2 defa devamsızlık yapabilir. AKİMER yönetimi devamsızlık sınırını aşan öğrenciyi programdan çıkarma hakkına sahiptir.
  • Programa kabul edilen öğrencilere gerek görülmesi hâlinde okudukları Arapça sarf, nahiv ve metinlerden sınav yapılacaktır.

Başvuru süreci:

Programa başvurular 15.09.2022-01.10.2022 tarihleri arasında aşağıda bağlantısı verilen form üzerinden yapılacaktır. Başvuran öğrencilerin programa kabulü yapılacak mülakat/sınav ile belirlenecektir. Başvuru yapan öğrencilere mülakatla ilgili bilgi verilecektir.

Başvuru için: https://forms.gle/6psK3ph3EE5MgVvd7

 
 
 
 
 
 
Top