-->

"MİNYATÜR SANATI VE TARİHÇESİ" BAŞLIKLI KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ

18 Kasım 2022

Program Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tabakoğlu'nun Usta Öğretici Ebru Bursalı'nın özgeçmişini okumasıyla başladı. Konuşmasına başlarken Bursalı, geleneksel Türk ve İslam sanatları sahasındaki tecrübelerini aktardı. Hat, tezhip, ebru, minyatür, çini ve ciltçilik sanatlarının tarihinin aktarılması ve genel bir tanıtımıyla devam etti. Daha sonra ayrıntılı olarak minyatür sanatı üzerinde duruldu. Türk minyatür sanatının İran minyatür geleneğiyle farkları ele alındı.
Minyatürde perspektifin bulunmamasının en ince ayrıntıyı dahi tasvir etme gayretinden kaynaklandığı belirtildi. Değişik minyatür örnekleri yorumlanarak sanatın özellikleri aktarıldı. Kur'anî anlatıların dahi fıkhî kaygılar göz önünde bulundurularak minyatürlere aktarıldığı örneklerle gösterildi. Hz. İsa'nın göğe yükseltilmesi, Hira'daki ilk vahiy gibi önemli olayların tasvir edildiği minyatürlerdeki hususiyetler belirtildi. Sonrasında Nakkaş Sinan Bey, Matrakçı Nasuh, Levnî gibi tarihimizde öne çıkan minyatür sanatçılarından bahsedildi. Bu isimlerin önemli eserleri gösterilerek minyatür sanatının tarihsel süreçteki değişimi ve gelişimi ele alındı.
Son olarak modern minyatür sanatına değinildi. Bursalı, bu bölümde Nusret Çolpan, Taner Alakuş gibi son dönem sanatçılarını ve eserlerini tanıtarak, minyatür sanatının yaşadığını ve resim sanatının gölgesinde kalmadığını belirtti. Bursalı ile öğrencilerinin ortaya koymuş olduğu eserler katılımcılara gösterildikten sonra AKİMER bünyesinde yer alan kurslara katılım sağlayarak kendilerini geliştirebilecekleri aktarıldı. Program AKİMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tabakoğlu'nun Ebru Bursalı'ya teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.

Top