2023-2024 DGS MAZERETLİ ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMİ

21 Eylül 2023

Ön lisans mezunu olup 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında mazereti sebebiyle kayıt yaptıramayan adayların, kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 10 iş günü (4 Ekim 2023'e kadar) içerisinde başvurup mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu’nca kabul edilenlerin kayıtları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın kararı gereği yapılacaktır.

 

Son Başvuru Tarihi: 4 Ekim 2023 mesai bitimi

Başvuru Yeri ve Şekli: İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, Şahsen veya Noter Vekaleti.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  1. Dilekçe
  2. Mazeret Belgesi (varsa)
  3. Ön lisans diploması veya yeni tarihli (en fazla 6 ay süreli) geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği
  4. T.C. kimlik kartı-Nüfus cüzdanı
  5. 28 yaşından büyük olan erkek adaylar için “Askerlikle İlişiği Yoktur” Belgesi.
Top