ORYANTASYON EĞİTİMİ

ORYANTASYON EĞİTİMİ

29 Eylül 2023

Fakültemizde 04 Ekim 2023 Çarşamba günü oryantasyon eğitimi yapılacaktır. Oryantasyona Fakültemiz eğitim ailesine yeni katılan 1. sınıf öğrencilerinin yanı sıra DGS ile yerleşen ve yatay geçişle gelen tüm öğrencilerin katılımı zorunludur. Bununla birlikte diğer sınıflarda eğitim gören öğrenciler de katılabilir.

 

Oryantasyon Eğitim Takvimi

Tarih: 04.10.2023 Çarşamba

Saat: 15.00

Yer: 108 Nolu Amfi

 

Gündem:

* Açılış Konuşması (Dekan Prof. Dr. Bilal Gökkır) (takdirlerine maruzdur) (15 dk.)

* Üniversite ve Fakültenin Tanıtımı, Eğitim Süreçleri (Dekan Yard. Dr. Öğr. Üyesi Nusret Dede) (10 dk.)

* AKİMER’in Tanıtımı (Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tabakoğlu-Müd.) (5 dk.)

* KARMER’in Tanıtımı (Doç. Dr. Murat Tarhan-Müd.) (5 dk.)

* Öğrenci Topluluklarının Tanıtımı (Abdülmecid Taştan-Türkiye İlahiyatlılar Topluluğu) (5 dk.)

* ERASMUS, Mevlâna ve Farabi Programları Tanıtımı (Bilal Başol-Ürdün) (5 dk.)

* Cami ve Müştemilatının Tanıtımı (Remzi Şahin-Ali Ericek Tatbikat C.İ.H.) (5 dk.)

* BOLİV’in Tanıtımı (20. Dönem Mv. Mustafa Yünlüoğlu-Bşk.) (5 dk.)

* Dilek ve Temenniler.

* Kapanış.

Top