-->

YENİ GELEN ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK ORYANTASYON EĞİTİMİ YAPILDI

05 Ekim 2023

Fakültemizde 4 Ekim 2023 Çarşamba günü saat: 15.00'da oryantasyon eğitimi yapıldı. Eğitim programına katılan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Samettin Gündüz, öğrencilere üniversitemizdeki öğretim hakkında bilgiler verdi. Üniversitemizin ve Fakültemizin tanıtımı ve eğitim süreçleri hakkında Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nusret Dede, AKİMER'in yapısı ve faaliyetleri hakkında Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Tabakoğlu, kariyer merkezi ve çalışmaları hakkında KARMER Müdürü Doç. Dr. Murat Tarhan bilgilendirme konuşmaları yaptılar. Öğrenci topluluklarının tanıtımı, yurtdışı değişim programları ve tecrübe aktarımı, Ali Ericek Tatbikat Camii'nin ve müştemilatının tanıtımı hakkında da kısa bilgiler verildikten sonra Bolu İlahiyat Vakfı Başkanı Mustafa Yünlüoğlu öğrencilerimize hitap etti ve program sona erdi.

 

Top