Academic Staff

 

AKADEMİC STAFF

1.

 

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Prof. Dr.

Bilal GÖKKIR

0 (374) 253 4005 - 7900 / 7954

bilal.gokkiribu.edu.tr

2.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Prof. Dr.

Cahid KARA

0 (374) 253 4005 - 7953

cahidkaraibu.edu.tr

3.

 

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Prof. Dr.

Halife KESKİN 

0 (374) 253 4005 - 7914

halifekeskinibu.edu.tr

4.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Prof. Dr.

İsmail CERAN

0 (374) 253 4005 - 7933

iceranibu.edu.tr

5.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Prof. Dr.

Muammer İSKENDEROĞLU

0 (374) 253 4005 - 7955

muammer.iskenderogluibu.edu.tr

6.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Prof. Dr.

Ömer BAŞKAN

0 (374) 253 4005 - 7938

omerbaskanibu.edu.tr

7.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Prof. Dr.

Şaban KARASAKAL 

0 (374) 253 4005 - 7935

sabankarasakalibu.edu.tr

8.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Ahmet UĞURLU

0 (374) 253 4005 - 7944

ahmetugurluibu.edu.tr

9.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Fatih KAYA

0 (374) 253 4005 - 7930

fatihkayaibu.edu.tr

10.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Ferdi KİREMİTÇİ

0 (374) 253 4005 - 7929

ferdikiremitciibu.edu.tr

11.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Hikmet YAĞLI MAVİL

0 (374) 253 4005 - 7936

hmavilibu.edu.tr

12.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Hüseyin İbrahim YEĞİN

0 (374) 253 4005 - 7903 / 7916

huseyinyeginibu.edu.tr

13.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

   

Doç. Dr.

Kılıç Aslan MAVİL 

0 (374) 253 4005 - 7937

kmavilibu.edu.tr

14.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Murat TARHAN

0 (374) 253 4005 - 7926

murattarhanibu.edu.tr

15.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Mustafa YİĞİTOĞLU

0 (374) 253 4005 - 7934

mustafayigitogluibu.edu.tr

16.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Said Nuri AKGÜNDÜZ

0 (374) 253 4005 - 7918

saidnuriakgunduzibu.edu.tr

17.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Süleyman KAYA 

0 (374) 253 4005 - 7910

suleymankayaibu.edu.tr

18.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Zeynel Abidin AYDIN

0 (374) 253 4005 - 7943

zeynelaydinibu.edu.tr

19.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Abdullah ÇELİK

0 (374) 253 4005 - 7957

abdullahcelikibu.edu.tr

20.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Ayşegül YILMAZ

0 (374) 253 4005 - 7965

aysegulyilmazibu.edu.tr

21.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Bedriye REİS

0 (374) 253 4005 - 7963

bedriyereisibu.edu.tr

22.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Bilal ATİK

0 (374) 253 4005 - 7960

bilalatikibu.edu.tr

23.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Cemalettin ŞEN

0 (374) 253 4005 - 7980

cemalettinsenibu.edu.tr

24.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Elif Nur ERKAN BALCI

0 (374) 253 4005 - 7964

elifnurerkanbalciibu.edu.tr

25.
 
 

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Hüseyin YAKAR

0 (374) 253 4005 - 7981

huseyin.yakaribu.edu.tr

26.   

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Leila MAACHE

0 (374) 253 4005 - 7989

leila.maacheibu.edu.tr

27.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Macit DEMİRER

0 (374) 253 4005 - 7956

macitdemireribu.edu.tr

28.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Faruk ÇİFÇİ

0 (374) 253 4005 - 7917

mehmetfarukcifciibu.edu.tr

29.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Fatih DEMİRCİ

0 (374) 253 4005 - 7912

fatihdemirciibu.edu.tr

30.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet TABAKOĞLU

0 (374) 253 4005 - 7945

mehmettabakogluibu.edu.tr

31.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Murat KOBYA

0 (374) 253 4005 - 7920

muratkobyaibu.edu.tr

32.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Mürsel ÖZALP

0 (374) 253 4005 - 7976

murselozalpibu.edu.tr

33.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Necmi SARI

0 (374) 253 4005 - 7931

necmisariibu.edu.tr

34.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Nusret DEDE

0 (374) 253 4005 - 7902 / 7909

nusretdedeibu.edu.tr

35.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Sedat SAĞDIÇ

0 (374) 253 4005 - 7922

sedatsagdicibu.edu.tr

36.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Seyyid SANCAK

0 (374) 253 4005 - 7911

seyyidsancakibu.edu.tr

37.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Şeyma ALTAY

0 (374) 253 4005 - 7989

seyma.altayibu.edu.tr

 38.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Öğr. Gör.

Ahmet Arif AKBABA

0 (374) 253 4005 - 7961

ahmetarifakbabaibu.edu.tr

39.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Öğr. Gör.

Hayati SAKALLIOĞLU

0 (374) 253 4005 - 7923

hayatisakalliogluibu.edu.tr

40.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Öğr. Gör.

Osman YILDIZ

0 (374) 253 4005 - 7940

osmanyildizibu.edu.tr

41.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Öğr. Gör.

Sinan ÖZDEMİR

0 (374) 253 4005 - 7942

sinanozdemiribu.edu.tr

42.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör. Dr.

Burcu DİLEK (Ücretsiz İzinli)

0 (374) 253 4005 - 

burcu.dilekibu.edu.tr

43.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör. Dr.

İmam Rabbani ÇELİK

0 (374) 253 4005 - 7972

rabbanicelikibu.edu.tr

44.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör. Dr.

Ömer ARAS

0 (374) 253 4005 - 7979

omerarasibu.edu.tr

45.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

   

Arş. Gör. Dr.

Sema KARAGÖZ

0 (374) 253 4005 - 7974

semakaragozibu.edu.tr

46.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Abdullah ÇAN

0 (374) 253 4005 - 7924

abdullahcanibu.edu.tr

47.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Alirıza FARIMAZ

0 (374) 253 4005 - 7928

aliriza.farimazibu.edu.tr

48.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Elif SÖNMEZ (35. Madde)

0 (374) 253 4005 - 

elifsonmezibu.edu.tr

49.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Faruk KORKMAZ

0 (374) 253 4005 - 7970

farukkorkmazibu.edu.tr

50.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Fatma UZTEMUR

0 (374) 253 4005 - 7962

fatma.uztemuribu.edu.tr

51.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Fatıma Betül KADAĞ (35. Madde)

0 (374) 253 4005 - 

fatimabetulkadagibu.edu.tr

52.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Mahmut YIĞCI

0 (374) 253 4005 - 7924

ali.buyuksoyluibu.edu.tr

53.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Muhammed Ali BÜYÜKSOYLU

0 (374) 253 4005 - 7975

ali.buyuksoyluibu.edu.tr

54.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Nesime Beyza KEMİKLİ (35. Madde)

0 (374) 253 4005 - 

nesimebeyzakemikliibu.edu.tr

55.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Osman Said EVDÜZEN

0 (374) 253 4005 - 7994

osmansaidevduzenibu.edu.tr

56.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Rabia SALUR (35. Madde)

0 (374) 253 4005 - 

rabia.saluribu.edu.tr

57.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Sıla İSKEÇELİ

0 (374) 253 4005 - 7982

silaiskeceliibu.edu.tr

58.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Şerife Nur ÇELİK

0 (374) 253 4005 - 7990

nurcelikibu.edu.tr

59.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Yasin GÖKGÖZ

0 (374) 253 4005 -7978

yasingokgozibu.edu.tr

60.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Yusuf MEMÜK (35. Madde)

0 (374) 253 4005 - 

yusufmemukibu.edu.tr

61.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Zeynep AKITÜRK (Ücretsiz İzinli)

0 (374) 253 4005 - 

zeyneparigibu.edu.tr

62.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Zeynep Büşra ÖZDEMİR (35. Madde)

0 (374) 253 4005 -

zeynepbusraozdemiribu.edu.tr

63.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Zeynep Cevahir AYDIN (35. Madde)

0 (374) 253 4005 -

 

 

 

 

 

  • Address: Bolu Abant İzzet Baysal University Faculty of Theology 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 253 4005 Fax: +90 374 253 4006
  • Email:  ilahiyatibu.edu.tr
Top