İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

İlk ve orta öğretim kademelerinde zorunlu dersler arasında bulunan DKAB derslerini verecek uzman öğretmenlerin yetiştirilmesi amacıyla 2011-2012 öğretim yılında AİBÜ Eğitim Fakültesine bağlı olarak kurulan bölüm 2012-2013 öğretim yılından itibaren AİBÜ İlahiyat Fakültesine devredilmiştir.  

Programın hedefi, alanının meslekî yeterliliklerine sahip öğretmenler yetiştirilmesidir. ÖSYM tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavlarında sözel puan türünde öğrenci kabul eden bölümün eğitim süresi 4 yıldır.

 

Bölümde Bulunan Öğretim Elemanları:


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı