Temel İslâm Bilimleri Bölümü

Bu bölümde yer alan anabilim dalları, inanç, ibadet, hukuk ve ahlak esaslarına dair on dört asırlık İslâm ilim ve kültür mirasını İslâm’ın ana kaynaklarına dayanarak akademik bir anlayışla ele alır. Modern çağın bilgi ve teknolojik gelişmelerinden de yararlanarak güncel dini sorunlara çözümler üretmeye ve İslâm kültürü ile modern insan arasında ilmî köprüler kurmaya çalışır.

Temel İslâm Bilimleri Bölümü; Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi, Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Belagatı anabilim dallarından oluşmaktadır.

 

Bölümde Bulunan Öğretim Elemanları:

Tefsir Anabilim Dalı

Kelam Anabilim Dalı

İslam Hukuku Anabilim Dalı

Hadis Anabilim Dalı

Tasavvuf Anabilim Dalı

Arap Dili ve Beragatı Anabilim Dalı

 

 

 


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı