18.04.2018 tarihinde saat 14:30 da Dr. Öğretim üyesi Hafize  Şule ALBAYRAK ve Dr. Öğretim Üyesi Sevde DÜZGÜNER'in konuşmacı olarak katılacağı "Peygamberimiz Tebliğ Metodu ve Din Dilinin Değerlendirilmesi" başlıklı konferansa AİBÜ İlahiyat fakültesi hocalarımız ve tüm öğrencileri davetlidir. 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ HAFİZE ŞULE ALBAYRAK

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Biliminden mezun olan Dr. Öğretim Üyesi Hafize Şule ALBAYRAK Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünden Yüksek Lisans derecesini Hıristiyan Fundamentalizmi adlı teziyle; doktora derecesini Amerika Birleşik Devletleri'nde Din Devlet İlişkileri: Sosyolojik Bir Analiz başlıklı teziyle aldı. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Din Sosyolojisi Bilim Dalında öğretim üyesidir. Modernleşme, Sekülerleşme, Din Devlet İlişkileri, Din Sosyolojisi, Modern Dünyada İslam’a dair dersler veren Albayrak, aynı zamandaKadem Kadın Araştırmaları Dergisi baş editörüdür. Albayrak'ın ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan akademik çalışmaları dışında çeşitli dergi ve gazetelerde  yazıları yayınlanmaktadır.

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ SEVDE DÜZGÜNER

2005 Yılında Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Psikolojisi Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı. 2006 yılında bu anabilim dalına araştırma görevlisi olarak atandı. 2008 yılında Dine Psikolojik Yaklaşımda Değişimin Dinamikleri başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamlayarak doktora programından kabul aldı. 2013 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atanan araştırmacı, doktora tezine dayalı olarak geliştirdiği TÜBİTAK projesi ile Amerika Birleşik Devletleri Tennessee Üniversitesi’nde misafir öğretim elemanı olarak bulundu. Maneviyat Algısı ve Diğerkâmlıkla İlişkisi (Kan Bağışı Örneğinde Türkiye ve Amerika Karşılaştırmalı Nitel Bir Araştırma) başlıklı teziyle doktor unvanı alan Düzgüner, halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı