Misyonumuz

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Genel İlahiyat İlimleri ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitim alanında araştırmalar yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretimi ve aktarımı sağlamayı, örgün-yaygın din eğitimi ile dinî-moral hizmetlere yönelik olarak, toplumumuzdaki inanç farklılıklarını dikkate alan bir yaklaşım içinde Atatürk ilkelerine bağlı, ülkesini, milletini ve mesleğini seven, toplumuna ve insanlığa yararlı olma idealini özümsemiş, sistematik, tutarlı ve eleştirel düşünebilen, insanlara empati ile yaklaşabilen, inançlı, kültürlü, aydın ve hoşgörü sahibi ilâiyatçılar yetiştirmeyi görev edinmiştir.

Vizyonumuz

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Genel İlahiyat İlimleri ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi alanında ürettiği bilgi ve değerleri ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşan, klasik ve çağdaş bilgi ve düşüncelerle donatılmış olarak yetiştirdiği ilâhiyatçılar, din eğitimcileri, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenleri ve yetkin din görevlileri ile örnek gösterilen, mensubu olmaktan onur duyulan, ülkemiz özelinde ve dünya genelinde seçkin bir İlahiyat Fakültesi olmaktır.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi © 2018 Sayfa Başı