Komisyonlar

AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU
Bölüm Görev Unvan / Ad - Soyad Telefon E-Posta
Temel İslam Bilimleri Komisyon Başkanı Doç. Dr. Said Nuri AKGÜNDÜZ
0374 253 4005  Dahili: 7918
saidnuriakgunduzibu.edu.tr
Komisyon Üyesi Doç. Dr. Süleyman KAYA
0374 253 4005  Dahili: 7910 suleymankayaibu.edu.tr
Komisyon Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nusret DEDE
0374 253 4005  Dahili: 7909 nusretdedeibu.edu.tr
Felsefe ve Din Bilimleri Komisyon Başkanı Doç. Dr. Hüseyin İbrahim YEĞİN 0374 253 4005  Dahili: 7916 huseyinyeginibu.edu.tr
Komisyon Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih DEMİRCİ 0374 253 4005  Dahili: 7912 demirci_fibu.edu.tr
Komisyon Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Murat KOBYA
0374 253 4005  Dahili: 7920 muratkobyaibu.edu.tr
İslam Tarihi ve Sanatları Komisyon Başkanı Prof. Dr. Cahid KARA 0374 253 4005  Dahili: 7953 cahidkaraibu.edu.tr
Komisyon Üyesi Prof. Dr. İsmail CERAN
0374 253 4005  Dahili: 7933 iceranibu.edu.tr
Komisyon Üyesi Doç. Dr. Ferdi KİREMİTÇİ
0374 253 4005  Dahili: 7929 ferdikiremitciibu.edu.tr
Yedek Üye   0374 253 4005  Dahili:
ibu.edu.tr

 

DEĞERLENDİRME VE İNTİBAK KOMİSYONU
Görev Unvan / Ad - Soyad Telefon E-Posta
Komisyon Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nusret DEDE
0374 253 4005  Dahili: 7909 nusretdedeibu.edu.tr
Komisyon Üyesi Doç. Dr. Hikmet YAĞLI MAVİL 0374 253 4005  Dahili: 7936 hmavilibu.edu.tr
Komisyon Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül YILMAZ
0374 253 4005  Dahili: 7965 aysegulyilmazibu.edu.tr
Komisyon Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Bedriye REİS
0374 253 4005  Dahili: 7963 bedriyereisibu.edu.tr
Komisyon Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Elif Nur ERKAN BALCI 0374 253 4005  Dahili: 7964 elifnurerkanbalciibu.edu.tr 
Sekreterya Arş. Gör. Faruk KORKMAZ
 0374 253 4005  Dahili: 7970
farukkorkmazibu.edu.tr 
Sekreterya Arş. Gör. Osman Said EVDÜZEN
 0374 253 4005  Dahili: 7994 osmansaidevduzenibu.edu.tr 
Sekreterya Arş. Gör. Şerife Nur ÇELİK
0374 253 4005  Dahili: 7990 nurcelikibu.edu.tr

 

KALİTE KOMİSYONU
Görev Unvan / Ad - Soyad Telefon E-Posta
Komisyon Başkanı Prof. Dr. Bilal GÖKKIR 0374 253 4005  Dahili: 7901 bilal.gokkiribu.edu.tr
Komisyon Üyesi Prof. Dr. Şaban KARASAKAL 0374 253 4005  Dahili: 7935 sabankarasakalibu.edu.tr
Komisyon Üyesi Doç. Dr. Said Nuri AKGÜNDÜZ 0374 253 4005  Dahili: 7918 saidnuriakgunduzibu.edu.tr
Komisyon Üyesi Halim FİDAN  0374 253 4005  Dahili: 7904 fidan_hibu.edu.tr

 

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Gölköy Yerleşkesi 14030 Merkez / BOLU
  • Tel: +90 374 253 4005 Fax: +90 374 253 4006
  • E-Posta: ilahiyatibu.edu.tr
Top