Komisyonlar

AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU
Bölüm Görev Unvan / Ad - Soyad Telefon E-Posta
Temel İslam Bilimleri Komisyon Başkanı Doç. Dr. Said Nuri AKGÜNDÜZ
0374 253 4005  Dahili: 6018
saidnuriakgunduzibu.edu.tr
Komisyon Üyesi Prof. Dr. Süleyman KAYA
0374 253 4005  Dahili: 6010 suleymankayaibu.edu.tr
Komisyon Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nusret DEDE
0374 253 4005  Dahili: 6009 nusretdedeibu.edu.tr
Felsefe ve Din Bilimleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Hüseyin İbrahim YEĞİN 0374 253 4005  Dahili: 6016 huseyinyeginibu.edu.tr
Komisyon Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih DEMİRCİ 0374 253 4005  Dahili: 6012 demirci_fibu.edu.tr
Komisyon Üyesi Doç. Dr. Murat KOBYA
0374 253 4005  Dahili: 6020 muratkobyaibu.edu.tr
İslam Tarihi ve Sanatları Komisyon Başkanı Prof. Dr. Cahid KARA 0374 253 4005  Dahili: 6053 cahidkaraibu.edu.tr
Komisyon Üyesi Doç. Dr. Ferdi KİREMİTÇİ
0374 253 4005  Dahili: 6029 ferdikiremitciibu.edu.tr

 

DEĞERLENDİRME VE İNTİBAK KOMİSYONU
Görev Unvan / Ad - Soyad Telefon E-Posta
Komisyon Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nusret DEDE
0374 253 4005  Dahili: 6009 nusretdedeibu.edu.tr
Komisyon Üyesi Doç. Dr. Elif Nur ERKAN BALCI 0374 253 4005  Dahili: 6064 elifnurerkanbalciibu.edu.tr 
Komisyon Üyesi Doç. Dr. Hikmet YAĞLI MAVİL 0374 253 4005  Dahili: 6036 hmavilibu.edu.tr
Komisyon Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Bedriye REİS
0374 253 4005  Dahili: 6063 bedriyereisibu.edu.tr
Komisyon Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sema KARAGÖZ 0374 253 4005  Dahili: 6074 semakaragozibu.edu.tr
Sekreterya Arş. Gör. Faruk KORKMAZ
 0374 253 4005  Dahili: 6070
farukkorkmazibu.edu.tr 
Sekreterya Arş. Gör. Osman Said EVDÜZEN
 0374 253 4005  Dahili: 6094 osmansaidevduzenibu.edu.tr 
Sekreterya Arş. Gör. Şerife Nur ÇELİK
0374 253 4005  Dahili: 6090 nurcelikibu.edu.tr

 

KALİTE KOMİSYONU
Görev Unvan / Ad - Soyad Telefon E-Posta
Komisyon Başkanı Prof. Dr. Bilal GÖKKIR 0374 253 4005  Dahili: 6001 bilal.gokkiribu.edu.tr
Komisyon Üyesi Prof. Dr. Şaban KARASAKAL 0374 253 4005  Dahili: 6035 sabankarasakalibu.edu.tr
Komisyon Üyesi Doç. Dr. Said Nuri AKGÜNDÜZ 0374 253 4005  Dahili: 6018 saidnuriakgunduzibu.edu.tr
Komisyon Üyesi Bilal CANAN
 0374 253 4005  Dahili: 6004 bilalcananibu.edu.tr

 

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Gölköy Yerleşkesi 14030 Merkez / BOLU
  • Tel: +90 374 253 4005 Fax: +90 374 253 4006
  • E-Posta: ilahiyatibu.edu.tr
Top