Komisyonlar

AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU
Bölüm Görev Unvan / Ad - Soyad Telefon E-Posta
Temel İslam Bilimleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Halife KESKİN
0374 253 4005  Dahili: 7914
halifekeskinibu.edu.tr
Komisyon Üyesi Doç. Dr. Kılıç Aslan MAVİL
0374 253 4005  Dahili: 7937 kmavilibu.edu.tr
Komisyon Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Zeynel Abidin AYDIN 0374 253 4005  Dahili: 7943 zeynelaydinibu.edu.tr
Felsefe ve Din Bilimleri Komisyon Başkanı Doç. Dr. Hüseyin İbrahim YEĞİN 0374 253 4005  Dahili: 7916 huseyinyeginibu.edu.tr
Komisyon Üyesi   0374 253 4005  Dahili:
ibu.edu.tr
Komisyon Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nihat DURAK 0374 253 4005  Dahili: 7915 nihatdurakibu.edu.tr
İslam Tarihi ve Sanatları Komisyon Başkanı Doç. Dr. İsmail CERAN 0374 253 4005  Dahili: 7933 iceranibu.edu.tr
Komisyon Üyesi Doç. Dr. Cahid KARA 0374 253 4005  Dahili: 7953 cahidkaraibu.edu.tr
Komisyon Üyesi Doç. Dr. Talip AYAR 0374 253 4005  Dahili: 7941 talipayaribu.edu.tr
Komisyon Üyesi Öğr. Gör. Osman YILDIZ 0374 253 4005  Dahili: 7940 osmanyildizibu.edu.tr

 

DEĞERLENDİRME VE İNTİBAK KOMİSYONU
Görev Unvan / Ad - Soyad Telefon E-Posta
Komisyon Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hikmet YAĞLI MAVİL 0374 253 4005  Dahili: 7936 hmavilibu.edu.tr
Komisyon Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül YILMAZ
0374 253 4005  Dahili: 7965 aysegulyilmazibu.edu.tr
Komisyon Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Bedriye REİS
0374 253 4005  Dahili: 7963 bedriyereisibu.edu.tr
Komisyon Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Elif Nur ERKAN BALCI 0374 253 4005  Dahili: 7964 elifnurerkanbalciibu.edu.tr 
Komisyon Üyesi   0374 253 4005  Dahili:
ibu.edu.tr 
Sekreterya Arş. Gör.
 0374 253 4005  Dahili:
ibu.edu.tr 
Sekreterya Arş. Gör. Nesime Beyza KEMİKLİ
0374 253 4005  Dahili: 7962 nesimebeyzakemikliibu.edu.tr
Sekreterya Arş. Gör. Zeynep AKITÜRK
0374 253 4005  Dahili: 7979 zeyneparigibu.edu.tr

 

KALİTE KOMİSYONU
Görev Unvan / Ad - Soyad Telefon E-Posta
Komisyon Başkanı Prof. Dr. Bilal GÖKKIR
0374 253 4005  Dahili: 7901

bilal.gokkiribu.edu.tr

Komisyon Üyesi Doç. Dr. Said Nuri AKGÜNDÜZ 0374 253 4005  Dahili: 7918 saidnuriakgunduzibu.edu.tr
Komisyon Üyesi Doç. Dr. Hüseyin İbrahim YEĞİN 0374 253 4005  Dahili: 7916

huseyinyeginibu.edu.tr

Komisyon Üyesi Doç. Dr. Cahid KARA
0374 253 4005  Dahili: 7953
cahidkaraibu.edu.tr
Komisyon Üyesi Doç. Dr. Ömer BAŞKAN
0374 253 4005  Dahili: 7938

omerbaskanibu.edu.tr

Komisyon Üyesi Arş. Gör. İmam Rabbani ÇELİK 0374 253 4005  Dahili: 7972

rabbanicelikibu.edu.tr

Komisyon Üyesi Ertan ERDOĞAN  0374 253 4005  Dahili: 7992

erdogan_eibu.edu.tr

 

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Gölköy Yerleşkesi 14030 Merkez / BOLU
  • Tel: +90 374 253 4005 Fax: +90 374 253 4006
  • E-Posta: ilahiyatibu.edu.tr
Top