Erasmus

Bilgi için bakınız:

BAİBÜ Erasmus Değişim Programı Koordinatörlüğü

ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Görev Unvan / Ad - Soyad Telefon E-Posta
Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Elif Nur ERKAN BALCI 0 (374) 253 4005 Dahili: 7964

elifnurerkanbalciibu.edu.tr

iferasmusibu.edu.tr

Fakülte Koordinatör Yardımcısı
   0 (374) 253 4005 Dahili:

ibu.edu.tr

 

E-Posta: iferasmusibu.edu.tr

Top