İslam Tarihi ve Sanatları

 

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Görev Unvan / Ad - Soyad Telefon E-Posta
İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Koordinatörü Arş. Gör. Ömer ARAS

0 (374) 253 4005 Dahili: 7970

omerarasibu.edu.tr

 

Top