Mevlana

Bilgi için bakınız:

BAİBÜ Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Görev Unvan / Ad - Soyad Telefon E-Posta
İlahiyat Programı Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÇELİK

0 (374) 253 4005 Dahili: 7957

abdullahcelikibu.edu.tr

Top