Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü

 

BAİBÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Görev Unvan / Ad - Soyad Telefon E-Posta
Uluslararası İlişkiler Koordinatörü (ERASMUS)
Dr. Öğr. Üyesi Elif Nur ERKAN BALCI 0 (374) 253 4005 Dahili: 7964

elifnurerkanbalciibu.edu.tr

Uluslararası İlişkiler Birim Koordinatör Yardımcısı
Arş. Gör. Dr. Sema KARAGÖZ  0 (374) 253 4005 Dahili: 7974

semakaragozibu.edu.tr

Uluslararası İlişkiler Birim Koordinatör Yardımcısı (Mevlana)
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÇELİK
 0 (374) 253 4005 Dahili: 7957

abdullahcelikibu.edu.tr

Uluslararası İlişkiler Birim Koordinatör Yardımcısı (Farabi)
Öğr. Gör. Osman YILDIZ
 0 (374) 253 4005 Dahili: 7940

osmanyildizibu.edu.tr

 

Ayrıntılı bilgi için bakınız:

BAİBÜ European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (ERASMUS) Değişim Programı Koordinatörlüğü

BAİBÜ Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü

BAİBÜ Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü

Top