Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Görev Unvan / Ad - Soyad Telefon E-Posta
Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Elif Nur ERKAN BALCI 0 (374) 253 4005 Dahili: 7964

elifnurerkanbalciibu.edu.tr

Fakülte Koordinatör Yardımcısı
Arş. Gör. Sema KARAGÖZ  0 (374) 253 4005 Dahili: 7974

semakaragozibu.edu.tr

 

Ayrıntılı bilgi için bakınız:

BAİBÜ Erasmus Değişim Programı Koordinatörlüğü

BAİBÜ Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü

BAİBÜ Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü

Top