-->

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET FATİH DEMİRCİ VE DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET TABAKOĞLU'NDAN YENİ BİR KİTAP

22 Ocak 2021
Fakültemiz Felsefe ve Din Bilimleri bölümü İslam Felsefesi ana bilim dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Demirci ile Temel İslam Bilimleri bölümü Tasavvuf ana bilim dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tabakoğlu'nun Bahâeddinzâde'nin Vahdet-i Vücûd Risalesi: Bahâeddinzâde'nin Varlık, Mahiyet ve Taayyün Anlayışı (İnceleme, Tercüme ve Tenkitli Neşir) (Ankara: İlahiyat Yay., 2021) adlı kitabı yayımlandı.
Hocalarımızı tebrik eder, gelecek çalışmalarında başarılar dileriz.
Top