-->

2020-2021 BAHAR DÖNEMİ ِِِِAKADEMİK KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

25 Mart 2021

25 Mart 2021 Perşembe günü 2020-2021 Bahar Dönemi Akademik Kurul Toplantısı Fakültemizde gerçekleştirildi. Gündem maddeleri arasında Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Senato Temsilciliği'ndeki değişiklikler, Fakültemiz öğretim üyelerinin unvan değişiklikleri, Fakültemize yeni gelen öğretim elemanları, Fakültemiz binası fiziki durumu ve yeni bina çalışmaları, Fakültemiz vakfının faaliyetleri, akademik ve idari personele yapılan bilgisayar desteği ve yapılan akademik çalışmalar hakkında bilgi verildi. Son olarak dilek ve temennilerle toplantı sona erdi.

Top