Akademik Kadro

 

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı      

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

İsmail CERAN

0 (374) 253 4005 - 7933

iceranibu.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı      

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Cahid KARA

0 (374) 253 4005 - 7953

cahidkaraibu.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı      

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Talip AYAR

0 (374) 253 4005 - 7941

talipayaribu.edu.tr

 

İSLAM TARİHİ ANA BİLİM DALI

1.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Cahid KARA (ABD Başkanı)

0 (374) 253 4005 - 7953

cahidkaraibu.edu.tr

2.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

İsmail CERAN

0 (374) 253 4005 - 7933

iceranibu.edu.tr

3.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Talip AYAR

0 (374) 253 4005 - 7941

talipayaribu.edu.tr

4.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Faruk KORKMAZ

0 (374) 253 4005 - 

farukkorkmazibu.edu.tr

5.   

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Nesime Beyza KEMİKLİ

0 (374) 253 4005 - 7962

nesimebeyzakemikliibu.edu.tr

6.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Ömer ARAS

0 (374) 253 4005 - 7970

omerarasibu.edu.tr

TÜRK-İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI ANA BİLİM DALI

1  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Talip AYAR (ABD Başkanı)

0 (374) 253 4005 - 7941

talipayaribu.edu.tr

2.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-postası

 

Öğr. Gör.

Osman YILDIZ

0 (374) 253 4005 - 7940

osmanyildizibu.edu.tr

3.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-postası

 

Arş. Gör.

Zeynep Cevahir AYDIN

0 (374) 253 4005 -

 

 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Gölköy Yerleşkesi 14030 Merkez / BOLU
  • Tel: +90 374 253 4005 Fax: +90 374 253 4006
  • E-Posta: ilahiyatibu.edu.tr
Top