İş Akış Şemaları

Fakültemizde yürütülen akademik, idari ve öğrenci odaklı resmi işlere ilişkin akışı öğrenmek için her bir iş sürecine tıklayabilirsiniz:

 

No  İş Akış Türü
1.   Akademik Teşvik İş Akışı
2.   Ana Bilim Dalı Başkanı Seçimi İş Akışı
3.   Bölüm Başkanı Seçimi İş Akışı
4.   Bölüm Kurul Kararı İş Akışı
5.   Bölüm/Ana Bilim Dalı/Program Açma İş Akışı
6.   Burs İşlemleri İş Akış Şeması
7.   Ders Devamsızlık Takibi İş Akış Şeması
8.   Ders Kayıt İşlemleri İş Akış Şeması
9.   Ders Planı Ve Ders Değişiklik İşlemleri İş Akış Şeması
10.   Dr. Öğretim Üyesi Alımı İş Akışı
11.   Dr. Öğretim Üyesi Yeniden Atama İş Akışı
12.   Ek Ders İş Akışı
13.   Evrak Kayıt İş Akışı
14.   Fakülte Disiplin Kurulu İş Akışı
15.   Fakülte Kurulu İş Akışı
16.   Fakülte Kuruluna Üye Seçimi İş Akışı
17.   Fakülte Yönetim Kurulu İş Akışı
18.   Fakülte Yönetim Kuruluna Üye Seçimi İş Akışı
19.   Farabi, Erasmus ve Mevlana Değişim Programları İş Akış Şeması
20.   Göreve Başlama - Ayrılma İş Akışı
21.   Haftalık Ders Programı İş Akış Süreci
22.   İlk Kayıt İşlemleri İş Akış Şeması
23.   Jüri Ödemesi İş Akışı
24.   Kayıt Dondurma İşlemi İş Akış Şeması
25.   Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İş Akış Süreci
26.   Maaş İşlemleri İş Akışı
27.   Mazeretli Not Bildirim İşlemi İş Akış Şeması
28.   Mezuniyet Süreci İş Akış Şeması
29.   Muafiyet ve İntibak İşlemleri İş Akış Şeması
30.   Öğrenci Afları İş Akış Şeması
31.   Öğrenci Belge İşlemleri İş Akış Şeması
32.   Öğrenci Danışmanlık İşlemi İş Akış Şeması
33.   Öğrenci Disiplin İşlemleri Süreci İş Akış Şeması
34.   Öğrenci Kayıt Silme Süreci İş Akış Süreci
35.   Öğrenci Konseyi İşlemleri İş Akış Süreci
36.   Öğrenciler İle İlgili Resmi Yazışma İşlemleri İş Akış Süreci
37.   Öğrencilere İlişkin İstatistiki Bilgilerin Takibi ve Düzenlenmesi İş Akış Süreci
38.   Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elamanı Alımı
39.   Özel Öğrenci İşlemleri İş Akış Süreci
40.   Satın Alma ve Doğrudan Temin İşlemleri İş Akış Süreci
41.   Sınav Sonucuna Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi İş Akış Şeması
42.   Sürekli Görev Yolluğu İş Akışı
43.   Taşınır Kayıt-Kontrol İş Akışı
44.   Tek-Çift Ders Sınavı İş Akış Şeması
45.   Yatay Geçiş İşlemleri İş Akış Şeması
46.   Yaz Okulu İşlemleri İş Akış Süreci