Fakültemiz Hakkında

Tarihçe

Fakültemiz, 1992 yılında kurulan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin (BAİBÜ) 16 fakültesinden biridir. 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’na (Madde: Ek-16 ve 30) istinaden, 25/03/2012 tarihli ve 28244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 17/02/2012 tarihli ve 2852 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Fakültemiz, 2013-2014 akademik yılı bahar döneminde, inşası tamamlanan kendi binasına taşınmıştır.

Kuruluş aşamasından itibaren Fakültemize öğrenci kabul edilmeye başlanmış, bu kapsamda öğretimin başladığı 2012-2013 akademik yılında hazırlık sınıfına ek yerleştirmeyle 60 öğrenci alınmıştır. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü (İDKAB) ise, ilk olarak 2011-2012 döneminde Eğitim Fakültesi bünyesinde öğretime başlamış, 2012-2013 döneminde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) aldığı kararla 72 öğrencisiyle İlahiyat Fakültesine devredilmiştir. (YÖK’ün 17/04/2014 tarihli kararıyla İDKAB bölümüne öğrenci alımı durdurulmuştur.) Öte yandan ikinci öğretim programı, 2013-2014 akademik yılında faaliyete girmiş ve bu kapsamda toplam 230 öğrenciye eğitim verilmiştir. Fakültemiz ilk mezunlarını ise 2015 yılında vermiştir.

Dergiabant (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi), bahar (mayıs) ve güz (kasım) sayıları olarak yılda iki kez yayımlanmakta olan hakemli akademik bir dergidir. İlk sayısı 06/08/2013 tarihinde yayımlanan dergimiz, Bahar/2017 tarihli sayısından itibaren ULAKBİM TR Dizin tarafından taranmaktadır. (bk. TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Komitesinin 23/02/2018 Tarihli Kararı.)

Fiziki Yapı

Fakültemiz, Ankara ve İstanbul arasında yer alan ve ülkemizin seçkin üniversitelerinden biri olan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin merkez kampüsü olan İzzet Baysal Yerleşkesi’nde yer almaktadır. Tabiatın kalbi Bolu ilinde Merkez / Gölköy mevkiinde bulunan ve doğal güzelliklerle çevrili olan Fakültemiz, kent merkezine 8 km uzaklıkta olup şehrin farklı yerlerinden kampüse gün boyu toplu ulaşım imkânı söz konusudur.

Fakültemiz binası ve Uygulama Camii, Bolulu hayırsever iş adamı Ali ERİCEK tarafından yaptırılmıştır. 6000 m2 kapalı alana sahip olan Fakültemiz binasının temeli 12/11/2012 tarihinde, 5000 m2 civarında kapalı alana sahip olan Ali Ericek Uygulama Camii’nin temeli ise 26/07/2013 tarihinde atılmıştır.

YÖK yazısı (Tarih: 26/03/2015, Sayı: 75850160-101.04/16183) gereğince, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKİMER) kurulmuştur. Fakültemizin bitişiğinde bulunan merkez, İslami ilimler alanında eserlere sahip olup öğrencilerimiz ve araştırmacılarımız için konferans salonu ve derslikleriyle huzurlu bir çalışma ortamı sağlamaktadır.

Akademik Kadro ve Öğretim

Fakültemizin akademik kadrosu 8 profesör, 17 doçent, 13 doktor öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve 18 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 59 öğretim elemanından oluşmaktadır.

Fakültemiz öğretim programları "Temel İslam Bilimleri", "Felsefe ve Din Bilimleri" ile "İslam Tarihi ve Sanatları" olmak üzere toplam üç (3) bölümden oluşmaktadır. Temel İslam Bilimleri Bölümü, "Arap Dili ve Belagatı", "Hadis", "İslam Hukuku", "Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi", "Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi", "Tasavvuf" ve "Tefsir" olmak üzere toplam yedi (7) ana bilim dalından meydana gelmektedir.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde, "Din Bilimleri" ile "İslam Felsefesi" olmak üzere toplam iki (2) ana bilim dalı yer almaktadır. Din Bilimleri Ana Bilim Dalında "Din Eğitimi", "Din Felsefesi", "Din Psikolojisi", "Din Sosyolojisi" ve "Dinler Tarihi" olmak üzere toplam beş (5) bilim dalı; İslam Felsefesi Ana Bilim Dalında ise "İslam Ahlakı", "İslam Felsefesi" ve "Mantık" olmak üzere üç (3) bilim dalı bulunmaktadır.

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü ise, "İslam Tarihi" ile "Türk-İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları" olmak üzere toplam iki (2) ana bilim dalını bünyesinde barındırmaktadır. İslam Tarihi Ana Bilim Dalı altında "İslam Kurumları Tarihi" ile "İslam Tarihi" olmak üzere iki (2) bilim dalı; Türk-İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Ana Bilim Dalı altında ise "İslam Sanatları", "Türk Din Musikisi" ve "Türk-İslam Edebiyatı" olmak üzere üç (3) bilim dalı yer almaktadır.

Fakültemiz Arapça hazırlık sınıflarında ve lisans bölümlerinde birinci (gündüz) öğretim programının yanı sıra 2013 yılında ikinci öğretim programı da açılmıştır. Ayrıca Fakültemiz öğretim üyeleri tarafından Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde hem Türk hem de yabancı uyruklu öğrencilere yönelik Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları ile Felsefe ve Din Bilimleri bölümlerinde tezli yüksek lisans; Temel İslam Bilimleri Bölümünde ise doktora eğitimi verilmektedir. Öte yandan BAİBÜ Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi (İBUZEM) bünyesinde İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) programı açılmış olup bu kapsamda öğretim faaliyetleri Fakültemiz öğretim üyeleri aracılığıyla yürütülmektedir.

Dekanlarımız

1. Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ (Kurucu Dekan) :

2012 - 2015

2. Prof. Dr. Süleyman MOLLAİBRAHİMOĞLU :

2015 - 2018

3. Prof. Dr. Bilal GÖKKIR :

2019 - .......

Misyonumuz

BAİBÜ İlahiyat Fakültesi, çok yönlü bir biçimde İslami ilimler alanında dinî temel kaynaklardan hareketle araştırmalar yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretimi ve aktarımı sağlamayı; dinî hizmetlere yönelik olarak toplumumuzdaki inanç farklılıklarını dikkate alan örgün din eğitimiyle, millî ve manevi değerlerine bağlı, içinde bulunduğu topluma ve insanlığa faydalı olma idealini benimseyen, sistematik, tutarlı ve eleştirel düşünebilen, kültürlü ve donanımlı ilahiyatçılar yetiştirmeyi görev edinmiştir.

Vizyonumuz

BAİBÜ İlahiyat Fakültesi olarak vizyonumuz, İslami ilimler alanında ürettiği bilgi ve değerleri ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşan, klasik ve çağdaş bilgilerle donatarak yetiştirdiği ilahiyatçılar, din eğitimcileri ve yetkin din görevlileriyle örnek gösterilen, ülkemiz özelinde öncü ve dünya genelinde tanınmış bir ilahiyat fakültesi olmaktır.