Fakülte Etik Kurulu

 
 
Prof. Dr. Bilal GÖKKIR
Kurul Başkanı
Prof. Dr. Halife KESKİN
Üye
Prof. Dr. Hamit COŞKUN
Üye
Prof. Dr. Muammer İSKENDEROĞLU
Üye
Doç. Dr. Said Nuri AKGÜNDÜZ
Üye
Doç. Dr. Kılıç Aslan MAVİL
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Nusret DEDE
Üye