Akademik Kadro

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Ömer BAŞKAN

0 (374) 253 4005 - 7938

omerbaskanibu.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Kılıç Aslan MAVİL 

0 (374) 253 4005 - 7937

kmavilibu.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet TABAKOĞLU

0 (374) 253 4005 - 7945

mehmettabakogluibu.edu.tr

 

TEFSİR ANA BİLİM DALI

1.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Şaban KARASAKAL (ABD Başkanı)

0 (374) 253 4005 - 7935

sabankarasakalibu.edu.tr

2.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Prof. Dr.

Bilal GÖKKIR

0 (374) 253 4005 - 7901

bilal.gokkiribu.edu.tr

3.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Ömer BAŞKAN

0 (374) 253 4005 - 7938

omerbaskanibu.edu.tr

4.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Süleyman KAYA 

0 (374) 253 4005 - 7910

suleymankayaibu.edu.tr

5.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Zeynel Abidin AYDIN

0 (374) 253 4005 - 7943

zeynelaydinibu.edu.tr

6.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Öğr. Gör.

Hayati SAKALLIOĞLU

0 (374) 253 4005 - 7923

hayatisakalliogluibu.edu.tr

7.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Burcu DİLEK

0 (374) 253 4005 - 7981

burcu.dilekibu.edu.tr

 8.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Sıla İSKEÇELİ

0 (374) 253 4005 - 7982

silaiskeceliibu.edu.tr

9.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Yusuf MEMÜK

0 (374) 253 4005 - 7981

yusufmemukibu.edu.tr

HADİS ANA BİLİM DALI

1.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Macit DEMİRER (ABD Başkanı)

0 (374) 253 4005 - 7956

macitdemireribu.edu.tr

2.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Abdullah ÇELİK

0 (374) 253 4005 - 7957

abdullahcelikibu.edu.tr

 3.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Necmi SARI

0 (374) 253 4005 - 

necmisariibu.edu.tr

4.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Abdullah ÇAN

0 (374) 253 4005 - 7994

abdullahcanibu.edu.tr

5.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Elif SÖNMEZ

0 (374) 253 4005 -

elifsonmezibu.edu.tr

6.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Muhammed Ali BÜYÜKSOYLU

0 (374) 253 4005 - 7975

ali.buyuksoyluibu.edu.tr

İSLAM HUKUKU ANA BİLİM DALI

1.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Said Nuri AKGÜNDÜZ (ABD Başkanı)

0 (374) 253 4005 - 7927

saidnuriakgunduzibu.edu.tr

2.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Cemalettin ŞEN

0 (374) 253 4005 - 7980

cemalettinsenibu.edu.tr

3.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Ayşegül YILMAZ

0 (374) 253 4005 - 7965

aysegulyilmazibu.edu.tr

4.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Nusret DEDE

0 (374) 253 4005 - 7909

nusretdedeibu.edu.tr

5.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

İmam Rabbani ÇELİK

0 (374) 253 4005 - 7972

rabbanicelikibu.edu.tr

6.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Osman Said EVDÜZEN

0 (374) 253 4005 -

osmansaidevduzenibu.edu.tr

7.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Rabia SALUR

0 (374) 253 4005 - 7954

rabia.saluribu.edu.tr

8.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Yasin GÖKGÖZ

0 (374) 253 4005 -7995

yasingokgozibu.edu.tr

KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANA BİLİM DALI

1.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Prof. Dr.

Halife KESKİN (ABD Başkanı)

0 (374) 253 4005 - 7914

halifekeskinibu.edu.tr

2.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Kılıç Aslan MAVİL 

0 (374) 253 4005 - 7937

kmavilibu.edu.tr

3.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Zübeyir BULUT

0 (374) 253 4005 - 7917

zubeyirbulutibu.edu.tr

4.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Hikmet YAĞLI MAVİL

0 (374) 253 4005 - 7936

hmavilibu.edu.tr

5.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Şerife Nur ÇELİK

0 (374) 253 4005 - 7990

nurcelikibu.edu.tr

6.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Zeynep AKITÜRK

0 (374) 253 4005 - 7979

zeyneparigibu.edu.tr

7.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Zeynep Büşra ÖZDEMİR

0 (374) 253 4005 -

zeynepbusraozdemiribu.edu.tr

TASAVVUF ANA BİLİM DALI

1.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet TABAKOĞLU (ABD Başkanı)

0 (374) 253 4005 - 7945

mehmettabakogluibu.edu.tr

 2.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Bedriye REİS

0 (374) 253 4005 - 7963

bedriyereisibu.edu.tr

ARAP DİLİ VE BELAGATI ANA BİLİM DALI

1.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Faruk ÇİFÇİ (ABD Başkanı)

0 (374) 253 4005 - 7931

mehmetfarukcifciibu.edu.tr

2.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Dr. Öğr. Üyesi

Sedat SAĞDIÇ

0 (374) 253 4005 - 7922

sedatsagdicibu.edu.tr

3.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Öğr. Gör. Dr.

Davut ORHAN

0 (374) 253 4005 - 7928

orhandavutibu.edu.tr

4.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Öğr. Gör.

Can Murat SUNAR

0 (374) 253 4005 - 7926

canmuratsunaribu.edu.tr

5.    

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Öğr. Gör.

Cumali BAYLU

0 (374) 253 4005 - 7930

cumalibayluibu.edu.tr

6.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Öğr. Gör.

Habib BAYĞIN

0 (374) 253 4005 - 7929

habibbayginibu.edu.tr

7.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Öğr. Gör.

Laila MAHMOUD

0 (374) 253 4005 - 7960

lmahmoudibu.edu.tr

8.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Öğr. Gör.

Necati ÜSTÜN

0 (374) 253 4005 - 7925

necatiustunibu.edu.tr

9.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Öğr. Gör.

Yaseen Mhaidi HAGLAN

0 (374) 253 4005 - 7924

yaseenhaglanibu.edu.tr

10.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Arş. Gör.

Fatıma Betül KADAĞ 

0 (374) 253 4005 - 7955

fatimabetulkadagibu.edu.tr

KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ ANA BİLİM DALI

1.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Doç. Dr.

Ömer BAŞKAN (ABD Başkanı)

0 (374) 253 4005 - 7938

omerbaskanibu.edu.tr

2.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Öğr. Gör. Dr.

Bilal ATİK

0 (374) 253 4005 - 7954

bilalatikibu.edu.tr

3.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Öğr. Gör.

Ahmet Arif AKBABA

0 (374) 253 4005 - 7955

ahmetarifakbabaibu.edu.tr

4.  

Unvanı

Adı - Soyadı

Dahili Telefonu

Kurumsal E-Postası

 

Öğr. Gör.

Sinan ÖZDEMİR

0 (374) 253 4005 - 7942

sinanozdemiribu.edu.tr

 

 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Gölköy Yerleşkesi 14030 Merkez / BOLU
  • Tel: +90 374 253 4005 Fax: +90 374 253 4006
  • E-Posta: ilahiyatibu.edu.tr
Top